FairPlay lesmethode helpt schoolkinderen eerlijk spelen

FairPlay lesmethode bewegingsonderwijs Sportservice Apeldoorn

Onze collega’s van Sportservice hebben recent de FairPlay lesmethode geïntroduceerd. Want wie kent er niet de voorbeelden van dat ene kind in de klas dat altijd als laatste gekozen werd? Een aantal collega’s van Sportservice Apeldoorn hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan een nieuwe lesmethode. Met de FairPlay lesmethode kan kinderen beter worden bijgebracht hoe je sportief en eerlijk plezier kan beleven aan sporten.

Sportservice Apeldoorn heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een duizendpoot op het gebied van sport en bewegen. Doordat we inmiddels tientallen vakdocenten bewegingsonderwijs in dienst hebben die op een groot deel van de basisscholen in Apeldoorn de gymlessen verzorgen, hebben we heel veel kennis en ervaring in huis die dit soort mooie producten kan realiseren.

In deze nieuwe lesmethode zijn tien verschillende Fairplay-skills uitgewerkt tot praatplaten. Denk hierbij aan scenario’s zoals ‘teams indelen’, ‘oneens zijn’ en ‘eerlijk spelen’. De speciale praatplaten zijn ontwikkeld om een gesprek tussen de kinderen en hun docent op gang te brengen over een onderwerp. De docent heeft bovendien een handleiding met handige tips ter beschikking, om effectief tot een resultaat te komen. Kijk je alleen naar vriendjes? Of kijk je juist naar het speelniveau van je klasgenoten?

Met de lesmethode Fairplay geeft de docent handvaten aan kinderen om moeilijke situaties met elkaar op te lossen. Daarbij is zelfredzaamheid belangrijk: doordat de kinderen begeleid worden in het zelf oplossen van de problemen, leren ze dit zelf ook toe te passen tijdens vrije speelmomenten waar niet direct een begeleider aanwezig is. Denk hierbij aan spelen tijdens de pauze of buiten schooltijd.

Lesmethode Fairplay nu beschikbaar

De vakdocenten hebben inmiddels aan de meeste scholen waar we bewegingsonderwijs verzorgen, het lespakket FairPlay cadeau gedaan. Accres en Sportservice (voorheen Sportstimulering) vieren dit jaar namelijk hun 25-jarig bestaan. Ook voor scholen die Sportservice (nog) niet bedient met vakdocenten is het lespakket in handen te krijgen. Je kan meer lezen over de lesmethode FairPlay op de website van Sportservice Apeldoorn.