Accres bestaat 25 jaar

Accres bestaat 25 jaar

De vlag mag uit! Dit jaar bestaat Accres 25 jaar. Vanaf de oprichting in 1999 tot nu toe is er veel gebeurd. Hoe we zijn begonnen en waar we nu staan? Daar vertellen we graag wat meer over in dit eerste verhaal op dit vernieuwde platform. Hierna volgen er veel meer mooie momenten en verhalen van de afgelopen 25 jaar, van dit jubileumjaar en over hoe we onze toekomst zien. Mocht je ook een mooi verhaal hebben over jouw ervaring met of bij Accres? Dat horen wij graag! Neem dan contact op met de afdeling Marketing.

Oprichting Accres

Het beheren en exploiteren van accommodaties behoren niet per definitie tot de kerntaken van een gemeente. Dit vond ook de gemeente Apeldoorn eind jaren ‘90. De gemeente besloot daarom om het beheer en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed in Apeldoorn te gaan verzelfstandigen in de vorm van een Besloten Vennootschap. Op 1 januari 1999 startte deze BV onder de naam Accres: ACCommodaties, Recreatie, Educatie en Sport. Accres zet vanaf dat moment in opdracht van de gemeente Apeldoorn educatieve en recreatieve doelstellingen op het gebied van welzijn, natuur, milieu en sport om in concrete acties. Accres werd verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van sport- en wijkaccommodaties. Daarnaast ook van zwembaden, kinderboerderijen, natuurpark Berg en Bos en de activiteiten van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) en Sportstimulering.

25 jaar Accres

In de afgelopen 25 jaar is er ontzettend veel gebeurd. Zoals de nieuwbouw van Aquacentrum Malkander na een grote brand, de geboorte van Binky en de start van het beheren van vijf wijkcentra in Almelo. Maar ook de opening en bouw van verschillende wijkcentra en sporthallen in Apeldoorn en de naamswijziging van het Kristalbad naar het Boschbad. En denk ook aan de start van ZERO55, de vele sportevenementen, meer dan 20 edities van het Openlucht Filmfestival en de verandering van Sportstimulering in Sportservice. Dit is nog maar een kleine greep uit de 25 jaar die Accres nu op eigen benen staat. Dit alles kon natuurlijk niet zonder de inzet van de ruim 350 collega’s die nu werkzaam zijn bij Accres, waaronder ook veel vrijwilligers. We delen graag op dit vernieuwde platform alle mooie en bijzondere momenten en verhalen van de afgelopen 25 jaar. Ook de verhalen uit dit jubileumjaar zullen niet ontbreken en we kijken vooruit naar de komende 25 jaar.

Anno 2024

Met meer dan tachtig accommodaties verdeeld over de provincies Gelderland en Overijssel voert Accres anno 2024 nog steeds met veel plezier de opdracht van de gemeente Apeldoorn en Almelo uit. Het doel? Een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. We vinden het belangrijk dat onze bezoekers gezond en gelukkig kunnen leven. Daarom geven wij iedereen ruimte om elkaar te ontmoeten, te beleven, te bewegen, ontspannen, ervaren en om te leren. Carla Maessen, directeur van Accres vanaf 1 januari 2021, vind het een voorrecht om hier aan bij te mogen dragen. “Of het nu gaat om onze eigen medewerkers in beweging te krijgen om een ultieme beleving voor onze bezoekers te creëren. Of dat het gaat om inwoners in beweging te krijgen met als doel gezondheid en geluk te verhogen. In beide gevallen gaat het om beweging en het sturen daarop, daar krijg ik energie van en dat houdt mij dan weer in beweging!”

“Of het nu gaat om onze eigen medewerkers in beweging te krijgen om een ultieme beleving voor onze bezoekers te creëren of dat het gaat om inwoners in beweging te krijgen met als doel gezondheid en geluk te verhogen. In beide gevallen gaat het om beweging en het sturen daarop, daar krijg ik energie van en dat houdt mij dan weer in beweging!”