Trede 3 op de PSO-prestatieladder

Trede 3 op de PSO-prestatieladder

Onlangs hebben wij wederom Trede 3 op de PSO-prestatieladder bereikt. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). We mogen het PSO-keurmerk daarom voor de komende twee jaar weer aan ons verbinden en daar zijn wij trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat Accres op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van trede 3 op de PSO-prestatieladder is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.