Bijzondere vondsten Boschbad

Bijzondere vondsten Boschbad

Tussen alle verbouwingen bij het Boschbad door zijn twee collega’s  met een metaaldetector op zoek geweest en hebben bijzondere vondsten gedaan! Veel hiervan zou nog afkomstig kunnen zijn geweest van het Amerikaanse B-17 toestel dat is neergestort tijdens de 2e wereldoorlog. We hebben hier melding van gemaakt bij de politie. De Koninklijke Marechaussee kwam om naar deze voorwerpen te kijken aangezien er ook kogels tussen zaten. Het bleek allemaal ongevaarlijk te zijn, maar de kogels zijn uit voorzorg meegenomen om te worden vernietigd. Ter ere van het 90-jarig bestaan van het Boschbad wordt er een expositieruimte ingericht, waar de gevonden voorwerpen tentoongesteld worden.

Crash B-17 bommenwerper

Op zondag 26 november in 1944 horen en zien vele Apeldoorners een grote Amerikaanse bommenwerper laag over de bomen scheren en verdwijnen in de richting van het Boschbad. Die ochtend vielen de Amerikanen met meer dan 1000 bommenwerpers Duitse spoorwegviaducten, rangeerterreinen en olie-installaties aan. Ook de B-17 Little Guy was hierbij. Wanneer op de terugvlucht naar Engeland één voor één alle motoren het begeven, beveelt piloot Kyle Scott Smith zijn mannen om zich aan hun parachutes in veiligheid te brengen. Zelf springt hij niet, want dan zou de bommenwerper met de twee 1000-ponders ergens midden in Apeldoorn neerstorten en zou de ramp niet te overzien zijn. Smith slaagt erin zijn toestel in de lucht te houden tot voorbij de bebouwde kom, waar hij het laat crashen in de kanovijver van het Boschbad. Zichzelf kan hij niet meer in veiligheid brengen. Sinds 26 november 2007 staat er op het terrein van het Boschbad een gedenkteken ter nagedachtenis aan Kyle Scott Smith.

Archeologisch onderzoek 2010

Tijdens de oorlog is het wrak van het vliegtuig geborgen, maar bij archelogisch onderzoek in 2010 werden er nog vele voorwerpen gevonden. Door de vondst van een motorplaatje, met daarop het identificatienummer, kon met 100% zekerheid worden vastgesteld dat het om ‘The Little Guy’ ging. Het plaatje bleek zelfs van de laatst functionerende motor te zijn. Daarnaast werd er divers klein materiaal gevonden dat werd herkend als onderdelen van de motor en navigatie- en zendapparatuur.

Expositie Boschbad 90 jaar

Op 20 juni 2024 bestaat het Boschbad precies 90 jaar. Op die dag worden er meerdere activiteiten georganiseerd en zal er een expositieruimte geopend worden. Hier zijn onderdelen van de geschiedenis van het Boschbad te zien, waaronder deze crash en de gevonden voorwerpen.